Obozy windsurfingowe 2019 roku

Obozy windsurfingowe NA FALI w Pucku 2019 roku
daty:
1.23.06 – 06.07.2019- 7-11 lat
2. 07.07 – 20.07.2019 – 7-11 lat
3.21.07 – 03.08.2019 – 12-17 lat
4. 04.08 – 17.08.2019 – 12-17 lat
Zachęcam.
Zgłoszenia okonska@gd.pl tel. 602620782

Przez Marzena Okonska Obozy windsurfingowe